Δυο Κουβέντες Πριν Την Προσωπική Επαφή


“η οδοντιατρική φροντίδα των Ελλήνων εξαρτάται κυρίως από την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του οδοντίατρου και του ασθενούς.”
προσωπική-επαφή

Ως επιστήμων ο οποίος παρακολουθεί τις εξελίξεις της εποχής του, αποτείνομαι διαδικτυακά στους συμπολίτες εκείνους, οι οποίοι ζητούν την προσφορότερη λύση για την αποκατάσταση της στοματικής τους υγείας.

Σαν ειδικός και γνώστης των συνεπειών της παραμέλησης,της οδοντιατρικής φροντίδας και της τακτικής παρακολούθησης της υγείας του στόματος, συνειδητοποίησα,πως η οδοντιατρική φροντίδα των Ελλήνων εξαρτάται κυρίως από την ιδιαίτερη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του οδοντίατρου και του ασθενούς.

“νέες φιλικές τιμές απόλυτα προσαρμοσμένες στο καινούριο οικονομικό περιβάλλον.”

Με βάση τις αρχές που με διέπουν έθεσα την εμπειρία, την διαρκώς ενημερωμένη επιστημονική γνώση και τεχνική μου στην διάθεσή σας, με νέες φιλικές τιμές απόλυτα προσαρμοσμένες στο καινούριο οικονομικό περιβάλλον.

Και όλα αυτά βεβαίως με :

  • οδοντιατρική περίθαλψη σε άρτια οργανωμένο χώρο εργασίας
  • μηχανοργανωμένο οδοντιατρικό αρχείο, άριστες συνθήκες υγιεινής, σύγχρονα μέσα και υλικά,
  • συνεργασία με τους πλέον εξειδικευμένους συναδέλφους –όπου απαιτηθεί, σε πολύ ειδικές περιπτώσεις-
  • και όπως πάντα, με την κατανόηση και επιμέλεια που επιβάλλει η θέση του γιατρού.